Elektritarbe optimeerimine
Sisehooldus   Välishooldus   Eritööd   Sisetööd   Elektritööd   San.tehnilised tööd   Fassaaditööd   Haljastus ja kiviteed   Asfalteerimistööd   Ohtlike puude langetamine   Kahjurtõrje   Elektritarbe optimeerimine  
Energia kokkuhoid ja ratsionaalne kasutamine

Energia all peetakse silmas nii elektrienergiat kui ka soojusenergiat, sageli on need omavahel
tihedalt seotud. Sisuliselt kõik mugavad küttelahendused kasutavad elektrit vähemalt automaatika
juhtimiseks, kuid enamasti ka täiendava lahendusena põhiküttesüsteemi osana või abilahendusena.
Näiteks kõik soojuspumbalahendused vajavad elektrienergiat täiendava soojusenergia tootmiseks.

Küttevajadus on otseselt seotud ventilatsiooniga. Mida kiiremini õhk ruumis vahetub seda suurem
on ka enamasti ruumi küttevajadus. Kuid siingi on üks võimalus targa maja lahenduseks.
Näiteks ventilatsioonisüsteem on seotud maja valvesüsteemiga selliselt, et kui maja on valvesse
pannakse siis lülitub ventilatsioonisüsteem väiksemale koormusele. Selliselt väheneb majas
õhuvahetus ning koos sellega väheneb ka küttekoormus. Sellise lahendus sobib ennekõike
sundventilatsiooniga majas, kus kogu maja õhuvahetus on keskse ventilatsioonisüsteemi hallata.

Radiaatorküttega majade puhul on võimalik mõnevõrra rohkem „mängida“ temperatuurimuutustega
vastavalt majaelanike päevaplaaniga või konkreetsete sündmustega. Näiteks öisel ajal alandab süsteem
küttesüsteemis ringleva vee temperatuuri, samuti ka ajal kui majas on valves. Kuigi põhimõtteliselt saab
majas seda teha radiaatorkütte puhul käsitsi reguleerimisega siis enamasti pole kellelgi aega sellega
tegelda ning kui automaatikasüsteemile selline peenreguleerimine jätta siis on tulemus kindlasti
küttearves märgata.
 
 
Findmaster.ee 2015
Sisehooldus, Välishooldus, Eritööd, Sisetööd, Elektritööd, San.tehnilised tööd, Fassaaditööd, Haljastus, kiviteed, Asfalttööd, asfalt, Ohtlike puude langetamine, Kahjurtõrje, sipelgad, prussakate, Elektritarbe optimeerimine, kinnisvara, kinnisvarahaldus, haldus, korteriühistu, äriklient, eraklient Kinnisvara haldus, hooldus ja ehitusfirma. Paindlik ja kliendisõbralik.